About

quynhmai_hr
Hà Nội, Hải Dương, Việt Nam

Bio: Tôi khát khao và nỗ lực học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn. Cố lên tôi ơi 🙂

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s